Модел за овластяване на жертви на трафик хора в България

От 01.01.2013г до 31.12.2014г. Сдружение ,,Равновесие“ изпълнява проект ,,Модел за овластяване на жертви на трафик хора в България“финансиран от Доброволчески фонд на Обединените нации за съвременни форми на робство – Анти Слейвъри Интернешенъл. Подпомага процеса на реинтеграция на жертви на трафик чрез оказване на образователна, социална и медицинска подкрепа. Със средства на Доброволческия фонд на ООН за борба със съвременните форми на робството в Приюта за времнно настаняване на жертви на трафик на хора е назначен един социален работник, психолог и трудов медиатор.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA