Летен лагер по проект ,,Равен старт – успешни ученици“

От 28 април до 4 май се проведе летен лагер за деца от училище ,,Васил Левски“квартал ,,Горно Езерово“ гр.Бургас по проект ,,Равен старт – успешни ученици“. Децата и техните ръководители бяха настанени в хотел ,,Балакчиеви“ гр.Поморие.По време на лагера бяха проведени много игри ,занимания и бяха постени к-с ,,Слънчев бряг“ и гр.Обзор.