„ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СРЕЩУ ТРАФИКА НА БЕБЕТА И ДЕЦА В ОБЩИНА КАМЕНО

Проектът се осъществява от Сдружение ,, Равновесие“ с партньорството на Община Камено и Сдружение ,,Верният настойник“. Основна цел на проекта минимилизиране трафика на бебета и деца в Община Камено за следващите 5 години.

Специфични цели :

      разработване и апробиране на обучителна програма за превенция на трафика на бебета и деца, състояща се от 5 модула: Обучителна програма за деца от детската градина, Обучителна програма за  деца от начална степен на училищно обучение, Обучителна програма за деца от средна степен на училищно обучение, Обучителна програма за горна степен на училищно обучение, Обучителна програма за доброволци;

създаване на мрежа от доброволни консултанти от общността за незабавна намеса при опити за трафикиране на бебета и деца;

превръщане на борбата с трафика на бебета и деца в общинска политика.

Проекта ще включи театрално базирани обучителни техники с деца и ученици от Община Камено , в това число гр.Камено, село Трояново, село Русокастро,село Кръстина:

Деца от последна група в детските градини – 20

Ученици от начална степен на училищно обучение – 20

Ученици от средна степен на училищно обучение – 60

Ученици от горна степен на училищно обучение – 20

Доброволци – консултанти – 20

Учители, участващи в кръгла маса – 15

Родители, участващи в кръгла маса – 15

Продължителност на проекта 24 месеца:от 03.08.2015г. до 03.08.2017г.

дъга gallery_279_22