Връстници обучават връстници в училище ,,Св.Св. Кирил и Методи“ с.Равнец

В изпълнение на проект ,,Мобилни  доброволчески екипи в подкрепа на здравословния начин на живот сред младите хора от селата и кварталите на община Бургас“ финансиран от община Бургас , в началото на месец декември 2015 година беше проведено обучение от доброволците към Сдружение ,,Равновесие“ в училище,, Св.Св.Кирил и Методи “ село Равнец община Бургас.Доброволците с помоща на презентация запознаха учениците от 7 и 8 клас с начините на заразяване с вируса на ХИВ и методите за предпазване.

20151215_133816 20151215_140049 20151215_140059 20151215_140116 20151215_140151 20151215_140416 20151215_140445 20151215_140548