Посещение на зоологическа градина в гр.Айтос проект BG05M2OP001-3.001-0013-С02

На 24.11.2016г. деца от подготвителни групи ,заедно с родители и учители ,на ОУ,,Васил Левски“ кв.Горно Езерово гр.Бургас посетиха зоологическата градина в град Айтос .Екскурзията беше организирана във връзка изпълнение на проект BG05M2OP001-3.001-0013-С02 ,,Равен старт – успешни ученици“ реализиран от Сдружение ,,Равновесие“ с партньорството на ОУ,,Васил Левски“.

img_0320 img_0302 img_0298 img_0203 img_0177 img_0164