Партньори

Общини:

Община Бургас

Община Карнобат

Община Сунгурларе

Община Айтос

Община Созопол

Община Камено

Община Казанлък

Община Алпулу, Република Турция

Основни донори:

Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет

Европейски социален фонд

Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане

Министерство на здравеопазването, Програма Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН, туберкулоза и малария в България чрез финасивата подкрепа на Глобалния фонд за превенция на СПИН, туберкулоза и малария към ООН

Министерство на образованието, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”

Община Бургас

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

Доброволческия фонд на Обединените нации за съвременни форми на робствоАнти Слейвъри Интернешенъл

Програма „Non State Actors and Local Authorities in development“, финасирана от Европейския съюз

Неправителствени организации:

Сдружение „Алтернативи“ – Айтос     www.resurs-bg.com

Институт за социални услуги в общността – София http://www.icss-bg.org

Асоциация „Анимус“ – София

Сдружение „Доза обич“ Бургас

Фондация „Областен ромски съюз“ Бургас

Сдружение „Верният настойник“ Бургас