Проект–Овластяване_на_уязвими_на_трафик_млади_хора

На 29 януари 2014 година бе подписан договор за реализация на проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора”

На 29 януари 2014 година бе подписан договор за реализация на проект „Овластяване на уязвими на трафик млади хора”, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финнсовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

DSC01097

Цел на прокта: Овластяване уязвими на трафик млади хора предимно от малцинствен етнически произход чрез предоставяне на възможности за информиран избор за собствения и на близките си живот и бъдеще.

Партньор: Национална комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет

Основни дейности:

  • Подбор и подготовка на фасилитатори от общността, провеждащи обуучения по програма „Равни обучават равни”
  • Подготовка на цялостна информационна стратегия. Изготвяне на атрактивни такстови и визуални материали. Отпечетване и разпостранение на информационни материали.
  • Квалификационно обучение на безработни млади хора.

Срок на изпълнение: Проектът ще се реализира от 29.01.2014 г. до 29.04.2015 г. в три общини: Бургас, Камено и Средец.

Posted in Новини.