Въвеждащо обучение на личен асистент в Община Казанлък

 

На 21.04.2016г. в гр.Казанлък Сдружение ,,Равновесие“ проведе еднодневно обучение на лични аситенти  по проект ,,Независим  живот в Община Казанлък“,схема за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ : BG05M9OP001-2.002-0114-C001.
20160422_141256 20160422_141307 20160422_140405 20160422_141240 20160422_132234 20160422_132135
Posted in Новини.